Dataskyddsförordningen GDPR och biblioteket

Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) gäller sedan 2018 inom EU. GDPR innebär bland annat att du har rätt att veta hur dina personuppgifter hanteras hos oss.

Hur behandlas mina personuppgifter?

Biblioteken i Västmanland sparar personuppgifter om dig som ansökt om lånekonto och ingått ett låneavtal. Det gör vi för att kunna registrera lån och exempelvis kontakta dig när en reserverad bok finns att hämta eller om du inte lämnat tillbaka dina lån i tid. Exempel på personuppgifter vi samlar in är namn, personnummer, telefonnummer, postadress och e-postadress. Dina personuppgifter kommer att finnas tillgängliga för bibliotekspersonal på alla bibliotek i Västmanland.

Biblioteket lagrar och använder dina personuppgifter i enlighet med EU:s Dataskyddsförordning (GDPR). Behandlingen sker med stöd av artikel 6.1 b i Dataskyddsförordningen.

Vem är personuppgiftsansvarig?

I Kungsör är Kommunstyrelsen personuppgiftsansvarig för bibliotekets hantering av personuppgifter. Vi har även ett Dataskyddsombud som du kan kontakta när det gäller frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter och dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen.

Hur länge sparas mina
personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas så länge som du använder ditt lånekonto. Är du inaktiv som låntagare raderas i regel ditt lånekonto och dina personuppgifter efter tre år. Har du medier som inte är återlämnade eller skulder knutna till ditt lånekonto, sparas dock kontot och personuppgifterna tills lånen är återlämnade eller skulderna är betalda.

Vilka rättigheter har jag?

Du har rätt att se vilka personuppgifter som biblioteket har registrerat om dig och du kan även begära rättelse av uppgifter eller radering. Dina personuppgifter kan dock bara raderas om alla eventuella skulder är betalda och lånade medier är återlämnade. Begäran om tillgång eller rättelse kan göras direkt till biblioteket eller till kommunens dataskyddsombud. Dataskyddsombudet kan också kontaktas om du anser att biblioteket behandlat dina personuppgifter felaktigt. Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet för kommunens personuppgiftsbehandling.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: