Sjukanmälan/ledighet

Kungsörs kommuns grundskolor och fritidshem byter närvarosystem till Tieto Education/Edlevo från och med 1 januari 2022.

Sjukanmälan

Om ditt barn är sjuk eller av någon annan anledning inte kan komma till skolan anmäler du som förälder eller vårdnadshavaren frånvaron via appen.

Mellan klockan 8 och 9 varje morgon kan frånvaro även anmälas till Karin Viborg på 0227-600 246. Uppge elevens namn, klass och orsaken till frånvaron.

Observera att du behöver göra en ny anmälan varje dag som ditt barn är fortsatt frånvarande. Detta för att skolorna ska kunna uppfylla sitt ansvar för eleverna och deras skolgång. Skolan är skyldig att kontakta er föräldrar om vi inte har en giltig frånvaroanmälan.

Kontakta klassläraren för att få hem eventuellt arbete.

För att kunna använda e-tjänst och app behöver du ha bank-ID eller Freja eID. Har du ingen e-legitimation vänligen kontakta skolans expedition.

I appen Tieto Education/Edlevo hanteras:

  • Fritidshemsschema för barn
  • Skolschema för barn
  • Frånvaroanmälan
  • Vårdnadshavares kontaktuppgifter

Ledighetsansökan

I skollagen finns tydliga regler för ledighet. Förutom ledighet på ordinarie lov kan eleven få ledigt för enskilda angelägenheter, som till exempel läkarbesök, under terminen.

Din klasslärare kan bevilja ledighet på upp till sju dagar. Under ett läsår kan eleven vara ledig max tio dagar. Endast om det finns synnerliga skäl kan rektor bevilja ledighet utöver de tio dagarna.

När rektor beslutar om ledighet tar han eller hon hänsyn till elevens skolsituation, frånvarons längd, möjligheterna att kompensera den förlorade undervisningen samt hur angelägen ledigheten är för eleven.

Eget ansvar att ta igen förlorad undervisning

Vid all form av ledighet ansvarar du som vårdnadshavare för att ditt barn tar igen den undervisning han eller hon gått miste om.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: