Tjänstedirektivet

För att underlätta fri rörlighet i EU/EES-området ska medlemsländerna ta bort tung och onödig byråkrati, förenkla administrationen för tjänsteleverantörer och stärka tjänstemottagarnas rättigheter.

EU-fördragets regler om fri rörlighet för tjänster omfattar i grunden alla typer av tjänster som utförs mot ersättning. Enskilda medborgare och företag ska kunna erbjuda och utföra tjänster i andra medlemsländer på samma villkor som det egna landets medborgare och företag.

Exempel på tjänsteområden som omfattas av direktivet är:

 • Företagsrelaterade tjänster (konsulttjänster inom till exempel ledarskap, förvaltning, certifiering och testning)
 • Underhåll, skötsel och säkerhet
 • Byggsektorn och arkitektverksamhet
 • Fastighetstjänster (till exempel fastighetsmäkleri)
 • Turism (resebyråers och turistguiders verksamhet)
 • Fritidsanläggningar, sportanläggningar och nöjesparker
 • Hotell, restaurang och catering
 • Informationstjänster (till exempel webbportaler, nyhetsbyråer och utgivningsverksamhet)
 • Utbildnings- och fortbildningstjänster
 • Uthyrnings- och leasingtjänster (till exempel biluthyrning)
 • Hushållstjänster

Vill du veta mer om tjänstedirektivet finns information på andra webbplatser

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här