Boendestöd

Boendestöd är till för att du ska kunna leva ett självständigt liv i ditt hem och för att du ska kunna delta i samhällslivet. Målet är att förbättra förmågan att hantera dagliga situationer och självständigt klara sig i det egna hemmet.

Får du ihop livspusslet

Boendestöd finns för dig med funktionsnedsättning som har behov av anpassat stöd i din bostad eller för att ta vissa kontakter i samhället. Stödet är till stor del en motiverande insats där syftet är att upprätthålla och utveckla dina färdigheter och förmågor utifrån dina målsättningar, så att du kan leva så självständigt som möjligt. En boendestödjare kan stötta dig i olika moment som du har svårt att klara av på egen hand, med utgångspunkt i din delaktighet.

Behöver du stöd med att sköta ditt hem eller komma i gång med olika aktiviteter?

Det här kan du till exempel få stöd med:

  • ledsagning
  • göra ärenden tillsammans med en boendestödjare
  • planera och strukturera upp vardagssysslor
  • öppna och gå igenom post
  • träna att självständigt kunna utföra hushållsuppgifter
  • göra en hushållsbudget eller veckoplanering
  • planera veckomatsedel och skriva inköpslista
  • ta kontakt med myndigheter och sjukvård

Boendestöd är kostnadsfritt och ansöks om hos en biståndshandläggare i kommunen. Boendestöd är frivilligt, det innebär att du som får stöd kan avsluta insatsen när som helst.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: