Barn och utbildning

I Kungsörs kommun finns åtta förskolor, fyra grundskolor samt vuxenutbildning för det livslånga lärandet. De flesta förskolor och skolor finns i kommunens tätort. I samhället Valskog finns förskolan Frida och Björskogsskolan för elever från förskoleklass till årskurs 6.

Förskola och fritidshem

Här kan du hämta information, ansöka och administrera plats i förskola och fritids.

Barn som klättrar

Barn som klättrar i nät

Barn leker med vatten

Barn som upptäcker vatten

Logotype infomentor

Grundskola

InfoMentor för grundskolan är fylld med smarta funktioner som gör det enklare för dig som vårdnadshavare att kommunicera med skolan och ta del av ditt barns kunskapsutveckling.

Gymnasium

Kungsörs kommun har samverkansavtal med andra kommuner. Det innebär att du som elev har samma möjligheter och rättigheter att komma in på ett nationellt program som elever bosatta i den samverkande kommunen. Du kan även söka utbildning i någon kommun som Kungsör inte har avtal med, det kallas då för frisök.

I Kungsör finns det två introduktionsprogram - Individuellt alternativ som vänder sig till ungdomar som inte är behöriga till ett yrkesprogram och Språkintroduktion för ungdomar som nyss har kommit till Sverige.

Vuxenutbildning

Kungsörs vuxenutbildning erbjuder flexibla studier på grundläggande och gymnasial nivå med undervisning och lärarledd handledning på Kunskapsporten.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här