Barn och utbildning

I Kungsörs kommun finns sju förskolor och fyra grundskolor. De flesta förskolor och skolor finns i kommunens tätort. I samhället Valskog finns Skogsbrynet förskola och Björskogsskolan för elever från förskoleklass till årskurs 6. På enheten VIVA finns två introduktionsprogram på gymnasienivå och vuxenutbildning.

Förskola

I Kungsörs kommun finns sju förskolor.

Grundskola och fritidshem

I Kungsörs kommun finns fyra grundskolor med tillhörande fritidshem.

Gymnasium

Kungsörs kommun har samverkansavtal med andra kommuner. Det innebär att du som elev har samma möjligheter och rättigheter att komma in på ett nationellt program som elever bosatta i den samverkande kommunen. I Kungsör finns två introduktionsprogram för dig som saknar behörighet till ett nationellt gymnasieprogram.

Vuxenutbildning

Kungsörs vuxenutbildning erbjuder flexibla studier på grundläggande och gymnasial nivå med undervisning och lärarledd handledning på Kunskapsporten.

Musikskola

Musikskolan har verksamhet från och med årskurs fyra till och med gymnasiet. Elever folkbokförd i Kungsörs kommun kan ansöka om en plats i musikskolan.

Fritidsgård

Kommun har fritidsgårdar i Kungsör och i Valskog.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: