Barn och utbildning

I Kungsörs kommun finns sju förskolor och fyra grundskolor. De flesta förskolor och skolor finns i kommunens tätort. I samhället Valskog finns förskolan Frida och Björskogsskolan för elever från förskoleklass till årskurs 6. På enheten VIVA finns det dessutom två introduktionsprogram på gymnasienivå samt vuxenutbildning.

Barn som klättrar

Barn som klättrar i nät

Barn leker med vatten

Barn som upptäcker vatten

Förskola

Läs mer om Kungsörs kommuns förskoleverksamhet här.

Grundskola och fritidshem

Kungsörs kommuns grundskolor och fritidshem byter närvarosystem till Edlevo från och med 1 januari 2022.

För att kunna använda e-tjänst och app behöver du ha bank-ID eller Freja eID. Har du ingen e-legitimation vänligen kontakta skolans expedition.

I appen Edlevo hanteras:

  • Fritidshemsschema för barn
  • Skolschema för barn
  • Frånvaroanmälan
  • Vårdnadshavares kontaktuppgifter

Ladda ner appen Edlevo på din mobil eller surfplatta:

Gymnasium

Kungsörs kommun har samverkansavtal med andra kommuner. Det innebär att du som elev har samma möjligheter och rättigheter att komma in på ett nationellt program som elever bosatta i den samverkande kommunen. Du kan även söka utbildning i någon kommun som Kungsör inte har avtal med, det kallas då för frisök. I Kungsör finns två introduktionsprogram för dig som saknar behörighet till ett nationellt gymnasieprogram.

Vuxenutbildning

Kungsörs vuxenutbildning erbjuder flexibla studier på grundläggande och gymnasial nivå med undervisning och lärarledd handledning på Kunskapsporten.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här