Medborgarförslag

Alla som är folkbokförda i Kungsörs kommun är välkomna att lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige.

Förslaget kan gälla allt som rör kommunens verksamhet, men det får inte handla om personärenden eller myndighetsutövning mot enskild. Det får inte heller vara rasistiskt, odemokratiskt eller strida mot lagen.

Detta ska medborgarförslaget uppfylla

För att kommunfullmäktige ska kunna behandla ditt ärende ska det:

  • vara skriftligt och enkelt skrivet
  • tydligt framgå vad förslaget gäller
  • innehålla namn, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress till dig som lämnat förslaget
  • vara märkt "Medborgarförslag"
  • endast innehålla ett ämne per förslag.

När och hur behandlas mitt medborgarförslag?

När du lämnat ett medborgarförslag kontaktar vi dig och berättar vid vilket möte för kommunfullmäktige förslaget kommer att tas upp.

Du som lämnat ett förslag får möjlighet att presentera förslaget muntligt vid kommunfullmäktiges möte. Din presentation får ta högst tio minuter. Fullmäk­ti­ges ledamöter får också ställa frågor till dig.

Ett medborgarförslag är en offentlig handling

När du lämnar in ett medborgarförslag blir det en offentlig handling och alla har rätt att läsa det. Dina uppgifter, till exempel ditt namn, kommer att finnas med i våra kallelser och sammanträdesprotokoll när vi behandlar förslaget. När du skickar in ditt medborgarförslag innebär det därför att du godkänner att vi publicerar de uppgifter som du angett.

Enligt Dataskyddsförordningen, får ingen registrering av personuppgifter ske utan uppgiftslämnarens medgivande. Genom att klicka på "Skicka" godkänner du också att Kungsörs kommun lagrar de uppgifter du lämnat, exempelvis ditt namn och din e-postadress, för att kunna nå dig när vi ska svara.

Här finns de senast hanterade medborgarförslagen

Olika sätt att lämna förslag

  • Du är välkommen att skicka in ditt medborgarförslag genom att fylla i formuläret nedan.
  • Du kan också skicka ditt förslag till oss med posten eller besöka oss och lämna in förslaget personligen i kommunhusets reception.
  • Du kan också lämna ditt förslag vid ett fullmäktigesammanträde. Var då medveten om att förslaget inte kommer att behandlas förrän vid ett senare datum.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: