Samråd

Samrådet är det  första steget i planprocessen där berörda får tycka till om det förslag som kommunen har arbetat fram.

Aktuella samråd

Just nu genomförs inga samråd.

Läs mer om samrådsprocessen

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: