Din krisberedskap - var förberedd

En kris är en händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället. Det finns flera saker som du kan göra för att vara förberedd.

Se till att du och dina nära klarar vardagen om samhället inte fungerar som vi är vana vid. Det viktigaste är att ha dricksvatten, mat och värme, och att kunna ta emot viktig information.

Planera för att kunna klara dig på din egen mat och ditt eget vatten i minst 72 timmar, eller så länge som just dina förutsättningar tillåter. Det betyder inte att samhällskrisen är över efter tre dygn. Det betyder inte heller att hjälpen kommer efter just tre dygn, men om du har det du behöver de första dagarna får du tid att tänka över din situation så att du kan fatta viktiga beslut.

I ditt eget ansvar ingår att:

  • Vara medveten om och förbereda dig på att olyckor och kriser kan inträffa.
  • Ha förståelse för att samhällsresurser måste riktas till grupper som inte själva kan ta ansvar vid svåra händelser.
  • Hålla dig uppdaterad om vad myndigheter och andra ansvariga aktörer gör för att hantera en händelse.
  • Följa instruktioner och råd från myndigheterna.
  • Vara beredd på att kunna hantera grundläggande behov, exempelvis tillgång till vatten, mat och värme.

Hemberedskap

Hur du reagerar vid en kris är svårt att veta. Oavsett vilken kris det handlar om är det viktigt att utgå från kroppens behov av värme, vatten, mat, vila, hygien och mentalt lugn.

Titta gärna på informationsfilmerna med armbryterskan Heidi Andersson, som tipsar om hur du kan öka din hemberedskap när det gäller kommunikation, vatten, mat och värme.

ICE - dina närmast anhöriga

Om något händer dig är det bra om dina närmast anhöriga snabbt kan kontaktas. Du kan lägga in dina anhöriga i din mobil under ICE, som står för In Case of Emergency.

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA

För att så snabbt som möjligt kunna få ut information och varningar till allmänheten i allvarliga situationer finns Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA).

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: