Skyddad natur

Det finns flera olika sätt att skydda natur. Syftet är dock ofta kopplat till att bevara och utveckla den biologiska mångfalden och/eller främja friluftslivet.           

Stengärdets naturreservat

Stengärdets naturreservat

Det vanligaste sättet att skydda natur är genom naturreservat. Andra sätt att skydda natur är bland annat strandskydd, skydd för djur och växter samt biotopskydd.    

Vissa arter är hotade eller fridlysta vilket innebär att de ska skyddas så att de inte försvinner från den svenska naturen.        

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 03 juni 2019

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: