Skyddad natur

Det finns flera olika sätt att skydda natur. Syftet är ofta kopplat till att bevara och utveckla den biologiska mångfalden eller att främja friluftslivet.           

Stengärdets naturreservat

Stengärdets naturreservat

Det vanligaste sättet att skydda natur är genom naturreservat. Andra sätt är bland annat strandskydd, skydd för djur och växter samt biotopskydd.    

Vissa arter är hotade eller fridlysta vilket innebär att de ska skyddas så att de inte försvinner från den svenska naturen. 

Inom Kungsörs kommun finns det gott om skyddad natur och fridlysta arter. Även längs Mälaren och vattendragen är naturen skyddad. Det är därför bra att känna till vilka regler som gäller för den som vill nyttja mark på olika sätt.

Läs mer om:

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: