Skyddad natur

Det finns flera olika sätt att skydda natur. Syftet är ofta kopplat till att bevara och utveckla den biologiska mångfalden eller att främja friluftslivet.           

Stengärdets naturreservat

Stengärdets naturreservat

Det vanligaste sättet att skydda natur är genom naturreservat. Andra sätt är bland annat strandskydd, skydd för djur och växter samt biotopskydd.    

Vissa arter är hotade eller fridlysta vilket innebär att de ska skyddas så att de inte försvinner från den svenska naturen. 

Inom Kungsörs kommun finns det gott om skyddad natur och även fridlysta arter såsom misteln. Även längs Mälaren och vattendragen är naturen skyddad. Det är därför bra att känna till vilka regler som gäller för den som vill nyttja mark på olika sätt.

Läs mer om:

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 15 oktober 2020

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30


Organisationsnr: 212000-2056
GLN: 7330619014321

 

Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: