Internetuppkoppling, bredband och fiber

Att ha tillgång till internet är nästintill en självklarhet. Att dessutom ha en snabb uppkoppling ser privatpersoner likväl som företag och organisationer som mycket viktig.

Bredband via fiber

I dag blir fiberteknik vanligare och vanligare som metod för internetuppkoppling. Äldre metoder för att koppla upp datorn mot nätet är till exempel via modem eller ADSL-anslutning. Mobila bredbandslösningar är även de vanliga.

Argument för optisk fiber:

  • ger snabb, stabil och säker uppkoppling till telefon, tv och internet.
  • uppfyller ökande krav för allt fler användningsområden, både befintliga och framtida tjänster inom till exempel bank, handel, sjukvård, villa- och trygghetslarm.
  • är en trygg lösning för framtiden då dagens kopparbaserade kommunikationsnät monteras ner.
  • är en demokratifråga när det gäller landsbygdens utveckling.

Kommunen beviljar tillstånd, andra aktörer bygger nätet

Kommunen själv bygger inte ut bredbandsnätet. Däremot kan det krävas tillträde till kommunens mark för att den kommersiella utbyggnaden via entreprenörer ska kunna ske. Ofta undersöker företagen intresset hos de boende i ett område innan de bestämmer sig för att börja bygga ut bredbandsnätet med fiberteknik.

Landsbygdens bredbandsutbyggnad – byalagsprojekt

Att även landsbygden får tillgång till bredband är viktigt. Däremot kan det vara svårt att få kommersiella aktörer att stå för den utbyggnaden om den inte är lönsam. Ett alternativ kan vara att de boende engagerar sig till exempel i byalag eller föreningar. Genom att skapa ett bredbandsprojekt som finansieras med stöd av länsstyrelsen och egna medel kan då en utbyggnad komma till stånd.

Andra webbplatser har mer information

Kommunens styrdokument om bredband

Vill du veta mer om hur kommunen jobbar för att främja fiberutbyggnaden lokalt, kontakta kommunens bredbandssamordnare.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: