Kommundirektör

Kommundirektören är kommunens högste tjänsteman. Han är chef över förvaltningscheferna och kommunstyrelsens förvaltning.

Foto: Pia Nordlander

Namn: Anders Mebius
Besöksadress: Drottninggatan 34
Postadress: Kungsörs kommun
736 85 Kungsör
Telefon: 0227-60 01 04, 070-861 00 19
E-postadress:
anders.mebius@kungsor.se 

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: