Anhöriga till personer med beroendeproblematik

Du som närstående till en person med beroendeproblematik kan få hjälp med att få kunskap och förståelse för hur det är att vara anhörig.

Är du i behov av behandling eller stöd ansöker du om detta via socialtjänstens mottagningsfunktion.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: