Lättläst om att bo i ett särskilt boende för de med funktionsnedsättning

Bild på skylt från Kungsringens gruppbostad

Om du är vuxen
och inte kan bo hemma
kan du få bo i en egen lägenhet
i en gruppbostad.

I gruppbostaden finns personer
som kan hjälpa dig med det du behöver
både på dagen och på natten.

Om du är barn eller ungdom
och inte kan bo hemma hos dina föräldrar
kan du få bo i ett familjehem
eller i en annan bostad
där det finns personer
som kan hjälpa dig med det du behöver
både på dagen och på natten.

Det är en biståndshandläggare som
undersöker och fattar ett beslut
om du ska få bo i en gruppbostad
eller i ett familjehem.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: