Inför ditt första besök

Inför det första besöket hos oss på ekonomiskt bistånd kan man förbereda sig genom att ta med handlingar vi behöver för att utreda din ansökan och på så sätt korta ned handläggningstiden.

Till ditt första besök hos oss på ekonomiskt bistånd behöver du ta med följande handlingar:

 • Legitimation
 • Kontoöversikt från samtliga banker där du har konton. Detta ska lämnas in även om du bara har ett konto i banken. (Kontoöversikt är en lista på de konton du har i en bank)
 • Utdrag från alla dina bankkonton som täcker 3 månader bakåt, fram till tiden för din ansökan
 • Om du har fonder och/eller aktier ska du lämna in förteckning över dessa tillgångar för 3 månader bakåt i tiden. Gäller även avslutade konton
 • Handlingar avseende tillgångar som fastighet, bil, hus, husvagn, båt, motorcykel osv
 • Hyreskontrakt och aktuell hyresavi
 • De räkningar som du/ni vill ansöka om, till exempel elräkning, hyra, hemförsäkringsavgift, fackföreningsavgift, barnomsorgsavgift mm. Ta med alla sidor av fakturan
 • Läkarintyg vid sjukskrivning
 • Aktivitetsrapport som lämnats in till Arbetsförmedlingen
 • Beslut som är aktuella för dig/er, till exempel beslut från Försäkringskassan, Arbetslöshetskassan, A-kassan, CSN och Arbetsförmedlingen
 • Du ska alltid redovisa alla inkomster som familjen fått eller som väntas bli utbetalda

Arbetslinjen

I Kungsör tillämpas ”arbetslinjen”. Det innebär att en person som är berättigad ekonomiskt bistånd förväntas att aktivt arbeta för att snabbast möjligt nå egen försörjning. Det ekonomiska biståndet kan därför villkoras mot att du är aktiv i den planering som du upprättar tillsammans med din socialsekreterare. Om du inte följer din individuella planering riskerar du att få avdrag på försörjningsstödet eller att försörjningsstödet avslås helt.

Om du inte har några hinder för att stå till arbetsmarknadens förfogande ska du vara anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Om du inte kan söka arbete kan du av din socialsekreterare hänvisas till kommunens arbetsmarknadsverksamhet för kompetenshöjande insatser.

 

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: