VIVA-podden

En ny säsong av VIVA-podden har startat och här får du ta del av intressanta inslag från verksamhetens olika områden.

VIVA-podden logo

Initiativtagare och programledare för podden är Mari-Anne Bäckstedt, lärare i svenska och engelska på vuxenutbildningen. Hon bjuder in till samtal med både elever, lärare och övrig personal på VIVA och varje avsnitt berör olika intressanta ämnen.

Bild på Ylva Andersson, Liselotte Jonsson och Majsan

STUDIER PÅ KOMVUX: 11. Det finns alltid hopp

Behöver man olika typer av stöd som elev på komvux, så är det en självklar sak att man kan få det.

Ylva Andersson är speciallärare, och hon tillsammans med läraren Liselotte Jonsson pratar om hur de går tillväga för att ge eleverna tillgång till de hjälpmedel som står till buds.

"Det finns alltid hopp", konstaterar de enhälligt. "Alla har möjlighet, och hjälp finns att få bara man vill ta emot den."

Bild på Majsan och Ullis

STUDIER PÅ KOMVUX: 10. Introduktionsprogrammet

I dagens avsnitt får vi lyssna till Ullis, som är lärare på Kungsörs gymnasium och en av hennes elever. De berättar om Introduktionsprogrammet och hur det är att studera där. Välkomna att ta del av en fin presentation av den lilla skolan med de stora möjligheterna.

 

Bild på Majsan och Zoe Hall

STUDIER PÅ KOMVUX: 9. Zoe Hall - VFU kandidat

Här får vi lyssna till ett samtal mellan Majsan och hennes VFU-kandidat Zoe som är född och uppvuxen i England, inte långt från Shakespeares hemstad.
Zoe berättar om hur hon för 15 år sedan tog steget att flytta till Sverige på grund av kärleken och hon avslöjar också att hon har varit aktiv i en udda sport på landslagsnivå.

Eleverna Zinab och Abderrahim samt intervjuare Majsan

STUDIER PÅ KOMVUX: 8. Kombinationsutbildningar inom vård och omsorg samt barn och fritid - en väg till jobb

Zinab och Abderrahim berättar om hur det är att studera på ett yrkesspår i kombination med studier i svenska. Utbildningarna, som utöver teoretiska kurser även innehåller praktik, ger deltagarna möjlighet att få en direkt kontakt med arbetslivet under studietiden.

Bild på eleverna Carmen, Tigran och intervjuare Majsan

STUDIER PÅ KOMVUX: 7. Lagerarbetare - en väg till jobb

Tigran och Carmen är två elever som har påbörjat en yrkesutbildning inom lager och logistik i kombination med studier i svenska. Här berättar de om sina tidigare erfarenheter och varför de har valt att studera den här utbildningen.

Bild på Ali Hassun och Mari-Anne Bäckstedt

STUDIER PÅ KOMVUX: 6. Föräldraskap i Sverige (FÖS)

Föräldraskap i Sverige är ett samhällsorienterande grupprogram för utrikesfödda föräldrar med barn 0-18 år. Under våren har materialet använts som en obligatorisk aktivitet på SFI. Här berättar kursledaren Ali och några av deltagarna hur insatsen har tagits emot och varför informationen är så viktig.

Bild på Ida-Maria Rydberg, Ulrika Lindgren och Majsan Bäckstedt

STUDIER PÅ KOMVUX: 5. Jobbspår - Vad innebär det?

Näringslivschef Ida-Maria Rydberg och utbildningsledare Ulrika Lindgren berättar om hur en lyckad samverkan mellan komvux och lokala företag kan skapa möjligheter till jobb.

Bild på Tina Jonsson lärare på SFI, Ghaidaa Al Khuja elev på SFI och Majsan Bäckstedt

STUDIER PÅ KOMVUX: 4. Studieteknik är viktigt!

Tina - lärare på SFI och Ghaidaa, som studerar svenska för invandrare, samtalar med Majsan om vikten av att hitta rätt studieteknik för att lyckas bäst med sina studier.

Amerikansk symbol för brittiskt engelska

STUDIER PÅ KOMVUX: 3. Engelska - Ett världsspråk på Komvux.

Majsan pratar med sin kollega Liza och några elever kring deras studier på komvux och nyttan av att kunna engelska, både i yrkeslivet och för vidare studier.

Bild på lärarna Abbe Seidouvy, Johan Andersson och Majsan Bäckstedt

STUDIER PÅ KOMVUX: 2. Matematik för alla.

Matematik är vackert menar läraren Abbe, men kan ibland vara det ämne som många känner sig osäkra på. Abbe och Johan berättar om hur undervisningen är upplagd och vilken hjälp och stöttning man kan få som elev på VIVA.

Informationsskylt enhet VIVA

STUDIER PÅ KOMVUX: 1. Vad är komvux?

Här får du en kort introduktion om studier på vuxenutbildningen och hur du kan få hjälp att hitta vägar till utbildning.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: