Grundskola och fritidshem

Grundskolan är obligatorisk. Skolplikten gäller från förskoleklass till årskurs 9, det vill säga i tio år. Från och med året barnet fyller sex år ska barnet erbjudas plats i förskoleklass. 

Bild på nya skolorganisationen.

Lekande barn vid Björskogsskolan.

Förskoleklass

Riksdagen beslutade den 15 november 2017 att skolplikten ska gälla från och med det år barnet fyller sex år. I och med det blir förskoleklass obligatoriskt för alla barn i Sverige.

Verksamheten i förskoleklassen pågår under skolans läsår, minst 525 timmar.

I förskoleklassen kombineras förskolans och grundskolans arbetssätt och metodik.

Barn som går i förskoleklass har möjlighet att få heldagsomsorg genom fritidshemmet, kallat ”fritids”, som är avgiftsbelagd. Förskoleklasserna har samma läsårstider som skolan och följer också skolans läroplan.

Fritidshem

Till varje grundskola för elever i åldrarna 6 -13 år finns tillhörande fritidshemsverksamhet. För mer information och ansökan följ länken: Information om fritidshem.

Grundskola

Varje läsår är uppdelat i två terminer, en höst- och en vårtermin. De flesta barn i Sverige börjar i årskurs 1 på höstterminen det år de fyller 7 år. Det är också möjligt att låta barnen börja det år de fyller 6 år och vid särskilda skäl vid 8 år.

Välja grundskola

Här ser du de kommunala grundskolorna som finns att välja bland. Kommunen försöker att tillgodose dina önskemål om skola i mån av plats. 

Anpassad grundskola

Anpassad grundskola är ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en intellektuell funktionsnedsättning. Utbildningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och består av nio årskurser.

Anpassad grundskola omfattar utbildning i ämnen eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildningen kan också omfatta ämnen enligt grundskolans kursplaner. Utbildningen ska bland annat ge kunskaper och värden, bidra till personlig utveckling, social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället.

Lagar och förordningar

Grundskolan ingår i ett målstyrt system med ett stort lokalt ansvar. Riksdag och regering beslutar om ramarna i lagar och förordningar. Kommunen är den så kallade huvudmannen, har tillsammans med skolans rektor huvudansvar för den dagliga verksamheten. Skollag, förordningar och läroplan ska ligga till grund för hur verksamheten styrs. 

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: