Lättläst om politiska nämnder och styrelser

Det finns 3 nämnder i Kungsörs kommun.
Varje nämnd har ansvar för olika saker.

Kommunfullmäktige bestämmer
vilka nämnder som ska finnas.

De som är med i nämnderna är politiker.

Nämnderna i Kungsör är

  1. Barn- och utbildningsnämnden har ansvar för
    till exempel skola och barnomsorg.
  2. Socialnämnden har ansvar för
    till exempel äldreomsorg och socialbidrag.
  3. Valnämnden har ansvar för allmänna val och EU-val.

Bolagsstyrelse i stället för teknisk nämnd

Förut fanns en teknisk nämnd.
Den nämnden finns inte längre.
I stället finns två kommunala bolag
där politikerna sitter och bestämmer
i varsin styrelse.

De styrelserna har ansvar för
till exempel gator, parker, vatten och avlopp.
Bolagen heter Kungsörs KommunTeknik AB
och Kungsörs Vatten AB.

Kultur- och fritidsnämnden finns inte längre

De saker som kultur- och fritidsnämnden hade ansvar för
sköter kommunstyrelsen numera om.
Det är till exempel ansvaret för 
biblioteket och badhuset.

Myndighetsförbund tillsammans med Arboga kommun

Politikerna som sitter i något som kallas för
förbundsdirektion har ansvar för
till exempel bygglov och
att kontrollera företag i kommunen så de följer lagarna
om att ha rent i sina lokaler.

I de frågorna samarbetar
kommunerna Kungsör och Arboga.

Politikerna bestämmer vad som ska göras

Varje nämnd eller styrelse har en förvaltning, ett kontor
som gör det arbete som nämnderna bestämmer.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: