Städning av gator och torg

Exempelbild från MediaflowPro

Varje vår utförs vintersandupptagning på samtliga gator, gång- och cykelvägar och torg i Kungsör. Inför sandupptagningen annonserar kommunen om när åtgärden beräknas påbörjas och att fastighetsägarna har en möjlighet att sopa fram sand och grus från trottoarer. I villakvarter ska fastighetsägaren sopa ut sanden mellantomtgränsen och ränndalen ut på gatan.

Om fastighetsägaren utför sopning efter att gatan blivit sopad ska han eller hon själv transportera bort sanden.

Fastighetsägarna i Kungsör har skyldighet att hålla området (trottoar eller motlut) mellan sin tomt och ränndalen på gatan fri från grus, skräp och ogräs. I många kommuner är fastighetsägarna även skyldiga att sköta snöröjning och sandning på detta område men i Kungsör finns ett beslut från kommunfullmäktige att kommunen sköter detta åt fastighetsägarna.

Utöver vintersandupptagning sopas de centrala delarna av Kungsör ca en gång i månaden och på hösten utförs lövupptagning på de mest utsatta platserna.

Stortorget och gång- och cykelstråket längs med en del av Drottninggatan städas en gång i veckan.

Papperskorgar

Det finns cirka 100 papperskorgar (även kallade hundlatrin) utplacerade i Kungsör. Dessa töms en gång i veckan under sommaren och en gång varannan vecka under vintern.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 10 juli 2018

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: