Städning av gator och torg

Exempelbild från MediaflowPro

Varje vår utförs sandupptagning på samtliga gator, gång- och cykelvägar och torg i Kungsör. Inför sandupptagningen meddelar kommunen när åtgärden beräknas påbörjas och att fastighetsägarna har en möjlighet att sopa fram sand och grus från trottoarer.


I villakvarter ska fastighetsägaren sopa ut sanden mellan tomtgränsen och ränndalen ut på gatan, innan sopning av vägbanan har genomförst. Om fastighetsägaren utför sopning efter att gatan blivit sopad ska han eller hon själv transportera bort sanden.

Fastighetsägarna i Kungsör har skyldighet att hålla området (trottoar eller motlut) mellan sin tomt och ränndalen på gatan fri från grus, skräp och ogräs. I många kommuner är fastighetsägarna även skyldiga att sköta snöröjning och sandning på detta område men i Kungsör finns ett beslut från kommunfullmäktige att kommunen sköter detta åt fastighetsägarna.

Utöver vintersandupptagning sopas de centrala delarna av Kungsör ca en gång i månaden och på hösten utförs lövupptagning på de mest utsatta platserna.

Stortorget och gång- och cykelstråket längs med en del av Drottninggatan städas en gång i veckan.

Papperskorgar

Det finns cirka 100 papperskorgar (även kallade hundlatrin) utplacerade i Kungsör. Dessa töms en gång i veckan under sommaren och en gång varannan vecka under vintern.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: