Insatser för dig som arbetssökande

I arbetsmarknadsverksamheten har du som är i behov av stöd för att komma närmare ett arbete eller studier möjlighet att delta i förberedande och kompetenshöjande insatser. Vi förmedlar platser för praktik och olika former av åtgärdsanställningar (arbetsmarknadspolitiska anställningar med statlig lönesubvention genom Arbetsförmedlingen) inom kommunen, hos föreningar och i näringslivet.

Här har du också möjlighet att delta i olika gruppaktiviteter som syftar till att stärka dina möjligheter att närma dig arbete och studier. Den planering som görs är individuellt anpassad för dig och en stor del handlar om att hitta din egen motivation och drivkraft för att ta steg i riktning mot arbete, studier och egen försörjning.

Om du har frågor som rör kommunens arbetsmarknadsverksamhet, prata med din kontakt inom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller din socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: