Förskola

I Kungsörs kommun finns sju förskolor. En av förskolorna ligger i samhället Valskog och övriga förskolor finns i Kungsör.

Förskolebarn i gula västar

Grunden för ett livslångt lärande

Förskolan bedriver en pedagogisk utbildning för barn från ett års ålder och fram till de börjar i grundskolans förskoleklass. Förskolans uppgift är att lägga grunden för ett livslångt lärande.

Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Barnen får möjlighet att utvecklas genom forskande, skapande och lek, både på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna. Att skapa trygghet och trivsel för både barn och vårdnadshavare är en viktig uppgift för förskolan. 

Vi använder pedagogisk dokumentation som ett arbetsverktyg för att synliggöra barns lek, undersökande, arbetsprocesser och utveckling.

Viktiga nyckelord för oss inom förskoleenheten är delaktighet och inflytande som även har ett starkt samband med tillit, förtroende och ansvar.

ICDP

Programmet Vägledande Samspel/ICDP är ett hälsofrämjande relations- och empatibaserat program som syftar till att öka förmågan att förstå och respektera varandra genom att utveckla och stärka lyhördhet och empati. Detta är ett förhållningssätt som ska genomsyra vår utbildning.

Vision

Förskolorna i Kungsör utstrålar hög kvalitét genomsyrad av pedagogik, utveckling och lärande samt arbetsglädje.

Förskolorna i Kungsörs kommun

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: