Hav och marina resurser

Världens hav – deras temperatur, kemi, strömmar och liv – driver globala system som gör jorden beboelig för människor. Hur vi hanterar våra hav är avgörande för mänskligheten som helhet och för att balansera effekterna av klimatförändringarna.

Tre miljarder människor är beroende av allt som haven kan ge dem för att överleva. Överfiske, försurning, gifter och föroreningar är några av de problem som drabbar våra hav idag. Dessutom slängs cirka åtta miljoner ton plast i havet varje år. Om vi fortsätter så, kommer det att finnas mer plast än fisk i haven år 2050.

Exempel på vad som görs i Kungsörs kommun

  • Kungsörs kommun gränsar inte till havet men hur vi hanterar vattenfrågor i Mälaren och dess tillrinningsområden har en effekt på Östersjön då Mälaren har sitt utflöde där. Kommunen är aktiv medlem i Mälarens Vattenvårdsförbund som har som långsiktigt mål att Mälaren och dess tillrinnande vattendrag ska ha rent vatten och friska ekosystem.
  • Nedskräpning och mikroplaster i haven är ett stort problem runt om i världen. Kommunen är en "Håll Svergie Rent-kommun" och jobbar med att på olika sätt sprida kunskap och information om nedskräpningens effekter och för att minska nedskräpningen lokalt.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: