Genomförande och globalt partnerskap

Världen hänger ihop mer än någonsin tidigare. De globala målen kan bara bli verklighet genom globala samarbeten. Att nå de globala målen kräver global solidaritet och att alla får del av ekonomiska resurser för att inget land eller någon grupp ska lämnas utanför.

Internationella investeringar och samordnad politik behövs för att säkerställa nyskapande teknisk utveckling, rättvis handel, tillförlitlig uppföljning och stöd vid humanitära kriser. Utbyte av kunskap, expertis, teknik och finansiella resurser är samtliga viktiga komponenter för att målen ska nås, i synnerhet för att tillgodose behoven hos de fattigaste och mest sårbara länderna.

Exempel på vad som görs i Kungsörs kommun

  • Kungsör och Rufunsa i Zambia samarbetar i ett flerårigt kommunalt partnerskapsprojekt och ingår även i nätverk för mänskliga rättigheter. Den stora gemensamma utmaningen är att öka unga människors inflytande och engagemang i politiken.
    Genom partnerskapsprojekten, som stödjs och finansieras av Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD), kan Kungsör och andra svenska kommuner och regioner göra skillnad i världen samtidigt som vi får del av nya metoder, kunskap och verktyg genom det globala utbytet.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: