Jämställdhet

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling.

Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Alla former av våld, diskriminering och skadliga sedvänjor mot kvinnor och flickor drabbar såväl individen som hela samhället. Det har bevisats om och om igen att politisk, ekonomisk och social jämlikhet mellan kvinnor och män bidrar till alla dimensioner av hållbar utveckling.

Exempel på vad som görs i Kungsörs kommun

  • En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla
    elever i skolan ska ha samma rättig­heter och alla elever har rätt att vistas i skolan utan att utsättas för kränkande behandling eller trakasserier. Därför har skolor och förskolor i Kungsör kommun likabehandlingsplaner.
  • Kommunen har riktlinjer för när och hur sociala krav ska ställas vid upphandling.
  • I den mån underlag finns ska kommunen alltid kunna redovisa statistik uppdelat på kvinnor och män, flickor och pojkar.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: