Rent vatten och sanitet för alla

Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och därmed också en förutsättning för människors hälsa och en hållbar utveckling. Vatten äräven en förutsättning för världens livsmedelsproduktion och energiproduktion och brist på vatten kan därför bli orsak till konflikt.

En av tre personer världen över lever idag utan tillgång till grundläggande sanitet, vilket orsakar sjukdom och skapar en ohälsosam miljö som särskilt drabbar människor som lever i fattigdom. I synnerhet drabbas kvinnor och flickor som ofta ansvarar för familjens vattenförsörjning, vilket leder till förlorade inkomstmöjligheter och missade skoldagar. Tillgång till rent vatten och sanitet för alla är grundläggande för människors hälsa och utveckling.

Exempel på vad som görs i Kungsörs kommun

  • Kommunen kontrollerar vattenkvaliteten på badplatserna genom att ta vattenprover regelbundet under badsäsongen.
  • Vattenkvaliteten på de kommunala vattentäkterna kontrolleras regelbundet genom provtagning av ackrediterat laboratorium.
  • Ett fortlöpande arbete med att optimera och säkerställa skyddsbarriärer för en trygg vattenförsörjning med bibehållen kvanitet- och kvalitet, även för framtida generationer, pågår ständigt.
  • För några år sedan deltog Kungsörs kommun i tävlingen "Sveriges godaste kranvatten". Kommunen vann regionfinalen i sin klass, kommuner med råvattentypen grundvatten, och gick vidare till riksfinalen. Juryns motivering var: ”Ett följsamt, fräscht, mineralpräglat och piggt vatten med ren finish – att dricka i stora klunkar”.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: