Ingen fattigdom

Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. Fattigdom innebär även brist på frihet, inflytande, hälsa, utbildning och säkerhet. Det brukar kallas för multidimensionell fattigdom.

Logotype Globala målen mål 1

Idag lever 1,3 miljarder människor i världen i multidimensionell fattigdom och av dessa är hälften under 18 år.

Brist på mat, sjukvård, säkerhet och rent vatten dödar tusentals människor varje dag, men det blir bättre och sedan 1990 har den extrema fattigdomen halverats. Mål 1 handlar om att avskaffa fattigdom i alla dess former och ge alla människor i världen chans till ett värdigt och tryggt liv.

Exempel på vad som görs i Kungsörs kommun

  • Kommunen erbjuder socialt stöd och omsorg för de som lever i ekonomisk utsatthet, bland annat genom att hantera ekonomiskt bistånd. Vi arbetar även med att möjliggöra för människor att hamna i egen försörjning.
  • Enheten Arbetsmarknad och försörjning har ett aktivt arbete för att motverka arbetslöshet i samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunens egna verksamheter, lokala föreningar och inte minst privata företag.Enhetens uppdrag är att genom olika insatser utveckla, stödja, stärka och vägleda människor att komma närmare arbetsmarknaden. Gemensamt erbjuder delarna stöd i arbetet med att uppnå egen försörjning och ett självständigt liv.
  • Kommunen erbjuder budget- och skuldrådgivning där den som är folkbokförd i Kungsörs kommun bland annat kan få praktiska råd, tips och information om privatekonomi, information och hjälp med olika alternativ, t.ex. att göra en hållbar budget och avbetalningsplaner samt information om skuldsanering samt hjälp med ansökan till Kronofogden som hanterar och tar beslut om skuldsanering.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: