Bekämpa klimatförändringarna

Klimatet förändras och det är ett riktigt hot mot hela mänskligheten. Utsläppen av växthusgaser i miljön ökar. Risken för att temperaturen på jorden ökar mer än två grader är stor.

Den globala uppvärmningen kan få allvarliga konsekvenser för alla våra system i naturen, vattnet i havet, produktionen av mat, tillgången till vatten, hälsan och säkerheten för människor. Det kan också leda till fler naturkatastrofer.

Genom utbildning, innovation och efterlevnad av våra klimatförpliktelser kan vi göra nödvändiga förändringar för att skydda planeten.

Exempel på vad som görs i Kungsörs kommun

  • Under 2024 kommer en ny plan för energi- och klimat att antas. Planen kommer att behandla både hur kommunen ska arbeta för en minska klimatpåverkan och vilka klimatanpassningsåtgärder som behöver vidtas för att kunna stå emot de utmaningar som ett förändrat klimat bidrar till.
  • Kommunen har en plan för sin fordonshantering för att minska klimatpåverkan från dessa.
  • Energi-och klimatrådgivningen är en kostnadsfri service med syfte att hjälpa kommuninvänare och företag i kommunen att bli mer energismarta och minska sin energianvändning. Energi-och klimatrådgivare hjälper till med frågor om uppvärmning, energieffektivisering, transporter, energikostnader och mycket mer och är en opartisk och kostnadsfri service.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: