Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

En fungerande och stabil infrastruktur är grunden för alla framgångsrika samhällen. För att möta framtida utmaningar som vi människor och vår planet står inför måste våra industrier och infrastrukturer göras mer inkluderande och hållbara.

Nya idéer och teknologisk utveckling är grunden för hållbara sociala, ekonomiska och ekologiska lösningar. På detta sätt skapas nya marknader och nya jobb som bidrar till en effektiv och jämlik användning av resurser. Det är viktigt med hållbar industri, forskning och teknik för en hållbar utveckling.

Exempel på vad som görs i Kungsörs kommun

  • Näringslivskontoret i Kungsörs kommun gör företagsbesök varje vecka. Företagsbesöken är ett sätt för oss att lära känna kommunens företag och få veta vilka behov och utmaningar som respektive företag och bransch har.
  • Kungsörs kommun är med i olika nätverk och samarbetar med flera föreningar och sammanslutningar för att främja företagande och det lokala näringslivsklimatet.
  • Tillsammans med Arboga, Köping och Västra Mälardalen i Samverkan (VIS) anordnas VM-festen årligen. På VM-festen uppmärksammas och belönas företag som på olika sätt gjort fantastiska insatser för företagandet i regionen. Strålkastarna riktas mot stora framgångar och exceptionellt goda idéer.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: