God hälsa och välbefinnande

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling.

Mål 3 God hälsa och välbefinnande

Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer och målet inkluderar alla dimensioner och människor i alla åldrar.

Investeringar i hälsa genom förebyggande insatser och modern och effektiv vård för alla gynnar samhällets utveckling i stort och skapar förutsättningar för människors grundläggande rättigheter till välbefinnande.

Exempel på vad som görs i Kungsörs kommun

  • Kommunens öppenvårdsenheten erbjuder olika behandlingsformer gällande riskbruk eller beroende. Det finns behandlingar riktade direkt till den missbrukande personen men även till anhöriga och medberoende.
  • Socialnämnden har antagit en strategi för psykisk hälsa där målet är att den som drabbas av psykisk ohälsa ska erbjudas behovsanpassade och effektiva insatser av god kvalitet, såväl vad gäller förebyggande och främjande insatser, som medicinsk behandling och sociala insatser. 
  • För Kungsörs räkning sköts tobakstillsynen av Västra Mälardalens Myndighets Förbund. Tillsyn genomförs på försäljningsställen och på rökfria platser som exempelvis skolgårdar. Tillsynen kan bland annat innebära kontroll av att tobak inte säljs till minderåriga och att marknadsföringsreglerna följs.
  • Kungsör tillhandahåller" Dans för Hälsa" i skolan. Det är en forskningsbaserad insats utifrån studien Dansprojektet som visar att regelbunden kravlös dans ökar upplevelsen av hälsa och minskar flickors kroppsliga besvär som huvudvärk, magproblem och stressrelaterad psykisk ohälsa.
  • Kungsörs kommun har en trafikstrategi där ett av målen är att trafikmiljön ska utformas utifrån ett nollvisionsperspektiv för alla trafikantgrupper.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: