Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Idag befinner sig mer än hälften av världens arbetstagare i osäkra anställningar, ofta med dålig lön och begränsad tillgång till både utbildning och socialförsäkringar.

Anständiga arbetsvillkor främjar en hållbar ekonomisk tillväxt och är en positiv kraft för hela planeten. Vi måste skydda arbetstagarnas rättigheter och stoppa modert slaveri, människohandel och barnarbete. Genom att skapa goda förutsättningar för innovation och entreprenörskap samt säkerställa anständiga arbetsvillkor för alla gynnas en hållbar ekonomisk tillväxt som inkluderar hela samhället.

Exempel på vad som görs i Kungsörs kommun

  • Kommunen anordnar lokala jobbspår som kopplar samman arbetsgivare med individer som kan kombinera jobb med studier. Varje jobbspår är individuellt upplagt för individ och arbetsgivare. Jobbspåren ska leda till att flera personer får arbete och att arbetsgivarna får personal med rätt kompetens.
  • Tillsammans med Arboga och Köping arrangerar Kungsörs kommun Matsafari, där lokal producenter får möjlighet att visa och sälja sina närproducerade produkter på gårdsbutikerna två gånger per år.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: