Hållbar energi för alla

Genom att ändra hur vi producerar och konsumerar energi kan vi säkerställa tillgång till el och energitjänster för alla utan att vi skadar vår planet.

Tillgång till hållbar, tillförlitlig och förnybar energi och rena bränslen är en förutsättning för att kunna möta flera av de utmaningar världen står inför idag som fattigdom, klimatförändringar och en inkluderande tillväxt. En stor andel våra utsläpp av växthusgaser kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi, men förnybara energilösningar blir billigare, mer tillförlitliga och effektivare varje dag.

Exempel på vad som görs i Kungsörs kommun

  • Kommunen erbjuder kostnadsfri energi- och klimatrådgivning till privatpersoner och företag.
  • Kommunen tillhandahåller den så kallade Solkartan som visar möjligheterna till att ta tillvara solenergin som träffar taken på hus i kommunen.
  • Kommunen arbetar kontinuerigt med att energieffektivisera sina byggander på olika sätt.
  • I februari 2023 beräknas all gatubelysning på kommunens gator, vägar, gång- och cykelvägar vara utbytt till LED. Totalt ska belysningen i 1330 armaturer bytas ut från högtrycksnatrium till LED. Den nya LED-belysningen kommer att ge ett bättre ljus och dra mindre energi. Elförbrukningen för gatubelysningen beräknas efter genomfört utbyte att mer än halveras.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: