Ingen hunger

Brist på mat är en mänsklig katastrof som har långsiktiga effekter för människors hälsa och samhällens möjlighet till utveckling och tillväxt. Tillgång till tillräcklig och näringsriktig mat är en mänsklig rättighet som varje stat har en skyldighet att tillförsäkra sina medborgare. 

Mål2 Ingen hunger

Vår planet förser oss med enorma resurser, men ojämlik tillgång och ineffektiv hantering lämnar miljontals människor undernärda. Ett annat problem är den felnäring som orsakar övervikt och fetma och som finns på många håll i de rikare delarna av världen.

Genom att främja ett hållbart jordbruk med modern teknik och rättvisa distributionssystem kan vi säkerställa tillgång till tillräcklig och näringsriktig mat för alla.

Exempel på vad som görs i Kungsörs kommun

  • Kostenheten strävar efter att laga maten från grunden och att använda så lite hel- och halvfabrikat som möjligt.
  • Kostenheten försöker att kontinuerligt öka användningen av lokala och närproducerade råvaror i den mån det är möjligt inom ramen för gällande upphandlingsregler.
  • Kommunen har antagit en livsmedelsplan som har koppling till den regionala livsmedelsstrategin. Dessutom finns tillägg om aktiviteter rörande matsvinn och vatten i den kommunala planen. Planen innehåller fyra fokusområden: upplevelsemat, krismat, viltmat samt kommunens mat
  • Kungsörs bibliotek har ett fröbibliotek. Där kan man låna och lämna fröer för odling i sin trädgård. Alla är välkomna att låna, oavsett om man är låntagare på biblioteket eller inte.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: