Fredliga och inkluderande samhällen

Alla människor ska vara lika inför lagen och ha samma tillgång till rättvisa. Alla ska ha möjlighet att kunna påverka och kräva ansvar av dem som fattar besluten.

I ett samhälle med konflikt och våld är det svårt att skapa en positiv utveckling. Människor, ekonomi, miljö och det sociala i en konflikt – alla berörs på ett negativt sätt. I länder med krig och långa konflikter är det svårast att minska fattigdomen. Ett starkt rättssystem och mänskliga rättigheter är grunden till fredliga, inkluderande och hållbara samhällen.

Exempel på vad som görs i Kungsörs kommun

  • Det lokal brottsförebyggande rådet genomför årligen trygghetsvandringar på olika ställen runt om i kommunen. Det görs i syfte att hitta platser som kommunmedborgarna uppfattar som otrygga av någon anledning och vidta åtgärder så att dessa blir och känns tryggare i framtiden. vid trygghetsvandringarna deltar såväl representanter från kommunen som polisen och vem som helst är välkommen att delta.
  • Kungsörs kommun har riktlinjer och rutiner mot mutor och oegentligheter. Där frammålls att allmänhetens förtroende är utgångspunkten för alla företrädare för Kungsörs kommun. I alla sammanhang ska ett sådant förhållningssätt iakttas att det inte kan förekomma risk för att företrädare för kommunen gör sig skyldiga till mutbrott.
  • Socialförvaltningen arbetar med utsatta barn, band annat finns gruppverksamheterna "Dropp" och "Hoppet" som vänder sig till barn ungdomar som har missbrukande föräldrar respektive har upplevt våld i familjen.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: