Nyheter - Boende, miljö och trafik

 • Boende, miljö och trafik

  Parkslide bekämpas vid Torsgatan

  Ett område under kraftledningen vid Torsgatan ska täckas med markduk, för att bekämpa den invasiva växten parkslide.
  Publicerat:
 • Boende, miljö och trafik

  Bättre att leva i Kungsör 2021

  Kungsörs kommun hamnar på plats 163 bland Sveriges 290 kommuner när tidningen Fokus, för sextonde året i rad, rankar kommunerna utifrån var det är bäs...
  Publicerat:
 • Boende, miljö och trafik

  Snart gjuts betongplattan för nya förskolan Paletten

  Under 2022 kommer en ny förskola stå klar i centrala Kungsör. Just nu pågår armeringsarbeten inför gjutning av betongplattan som är planerad till veck...
  Publicerat:
 • Boende, miljö och trafik

  Asfaltering av gator, gång- och cykelvägar

  Just nu pågår arbetet med nybeläggning av asfalt på våra gator och gång- och cykelvägar, som tidigare rapporterats om. Arbetet pågår succesivt och ber...
  Publicerat:
 • Boende, miljö och trafik

  Rivning av silon är i slutfasen

  Vyn i hamnområdet har under de senaste veckorna förändrats vartefter den stora silon har rivits bit för bit. Nu återstår inte mycket av rivningen, som...
  Publicerat:
 • Boende, miljö och trafik

  Torgkiosken blir café med servering

  Just nu råder liv och rörelse inne i Torgkiosken på Stortorget i Kungsör. Den nya hyresgästen håller på att rusta lokalen för den verksamhet som öppna...
  Publicerat:
 • Boende, miljö och trafik

  Planerad sjögullsbekämpning i Kungsörs kommun

  Under sommaren 2021 fortsätter bekämpningsarbetet för att hejda spridningen av den invasiva arten sjögull i Mälaren.
  Publicerat:
 • Boende, miljö och trafik

  240 kilo skräp plockades i och kring Runnabäcken

  Tack till alla som deltog under skräpplockarkvällen på Världsmiljöveckan. Totalt rensades Runnabäcken från 240 kilo skräp.
  Publicerat:
 • Boende, miljö och trafik

  Den 1 augusti börjar muddringen i farleden in mot Köpings hamn

  Muddringen sker utanför kommungränsen men stora delar av muddringsmassorna kommer att läggas i en djuphåla på Kungsörs vatten.
  Publicerat:
 • Boende, miljö och trafik

  Pågående asfaltering av gator, gång- och cykelvägar

  Just nu pågår arbetet med nybeläggning av asfalt på våra gator och gång- och cykelvägar, som tidigare rapporterats om. Arbetet pågår succesivt och ber...
  Publicerat:
 • Boende, miljö och trafik

  Halvvägs med VA-ledningen mellan Kungsör och Valskog

  Projektet med ny VA-ledning mellan Kungsör och Valskog har nu kommit halvvägs. Anläggningen beräknas vara helt klar och i drift under 2022.
  Publicerat:
 • Boende, miljö och trafik

  Långsiktig satsning på Kungsörs friluftsområden

  För att möta upp allmänhetens ökande friluftsintresse så satsar kommunen långsiktigt på Kungsörs friluftsområden, spår och leder.
  Publicerat:
 • Boende, miljö och trafik

  Rivning av silon är snart klar

  Hamnområdet blir mer och mer luftigt i takt med att silon blir mindre och mindre. Nu återstår inte mycket av rivningen innan allt rivningsmaterial ska...
  Publicerat:
 • Boende, miljö och trafik

  Tips för hänsynsfulla naturupplevelser

  Pandemin har medfört att allt fler söker sig ut i naturen, även många ovana besökare. Det är i grunden positivt, men har i vissa fall också bidragit t...
  Publicerat:
 • Boende, miljö och trafik

  Driftstörningar i vattenleveransen i stora delar av Kungsör natten mellan torsdag och fredag denna vecka

  Under natten mellan torsdag och fredag ska ett planerat ledningsarbete utföras. För att minimera påverkan av dricksvattenleveransen utförs arbetet mel...
  Publicerat:
 • Boende, miljö och trafik

  Driftstörningar i vattenleveransen i stora delar av Kungsör

  Idag den 2 juni och imorgon den 3 juni, kan stora delar av Kungsör påverkas av driftstörningar i vattenleveransen. Det beror på flertalet pågående arb...
  Publicerat:
 • Boende, miljö och trafik

  Vattenläckan på Runnavägen

  Vattenläckan på Runnavägen är hittad och lagad. Återställningen av gatan beräknas vara klar imorgon den 2 juni på förmiddagen. Runnavägen är därmed fo...
  Publicerat:
 • Boende, miljö och trafik

  Runnavägens avstängning 1 juni

  Som vi tidigare meddelat att Runnavägen ska vara avstängd mellan Birkagatan och Ynglingagatan för en reparation av vatten- och avloppledningar, har ar...
  Publicerat:

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: