Publicerad

Planerad sjögullsbekämpning i Kungsörs kommun

Under sommaren 2021 fortsätter bekämpningsarbetet för att hejda spridningen av den invasiva arten sjögull i Mälaren.

Sjögull och näckrosor utanför Ekudden i Kungsör

Bekämpningen sker bland annat med stora, flytande ramar försedda med markduk som hindrar växten att få solljus. Ramarna kan medföra begränsningar för dem som nyttjar vattnet.

OBS! Årets planering är preliminär. Förändringar kan ske.

Nedbrytbar duk vid Ekuddens camping

Vid den ena badplatsen vid Ekuddens camping läggs nedbrytbar duk vecka 24. Duken sänks ned till botten med hjälp av säckar fyllda med sand. Syftet är att få bort sjögull från badplatsen samtidigt som inte tillgången till badet begränsas. Det är en helt ny metod som testas i Mälaren och som kommer att utvärderas.

Fortsatt bekämpning vid Jägaråsen

Ytterligare 30 ramar kommer att läggas ut vid Jägaråsens naturreservat. Dessa ramar har köpts in av Länsstyrelsen i Västmanlands län specifikt för att skydda reservatet. De ska användas till att täcka ett nytt bestånd inne i reservatet samt för att bygga på de ramar som finns sedan 2020 utanför reservatet, för att hindra ytterligare spridning in i reservatet.

Läs mer:

Nya bestånd prioriteras

Vid Himmelsberga och Lövnäs finns nyetablerade, små bestånd som ska bekämpas. Att prioritera nya bestånd gör att det snabbt går att utrota sjögull från det området. Om ett bestånd tillåts att växa sig stort blir det mycket svårare att utrota.

Barriär i vik i Skillingeudd

Dialog sker med boende i Skillingeudd gällande bekämpning av sjögull som växer i en vik. Förslaget är att lägga ramar i en begränsningslinje för att undvika att sjögull sprids vidare till andra delar av Skillingeudd. Planen är preliminär. Antalet ramar som finns att tillgå i år sätter begränsningar, om inte ramarna räcker kommer denna åtgärd flyttas till 2022.

Därför måste sjögull bekämpas

Kungsörs kommun samarbetar med Köpings kommun, Västerås stad och Eskilstuna kommun, med länsstyrelserna i Västmanland och Södermanland samt Mälarens vattenvårdsförbund, för att bekämpa sjögull. Utöver den planerade bekämpningen i Kungsör sker även åtgärder i Köping, Eskilstuna och Västerås kommuner. Under 2021 finansieras arbetet till stor del av LOVA-bidrag som har betalats ut av länsstyrelserna i Södermanland och Västmanland, men vissa av kostnaderna står kommunerna för.

I Kungsörs kommun har sjögull funnits sedan 90-talet då den spreds nedströms Arbogaån. Den har fortsatt att spridas ut till Galten och österut till Västerås. Sjögull bildar tjocka mattor av blad på vattenytan vilket gör vattnet otillgängligt för bad, båt och fiske. För Kungsörs del har det inneburit konsekvenser för såväl turism och näringsliv. Det har även stor påverkan på det naturliga ekosystemet eftersom sjögull konkurrerar ut annat levande.

Allas ansvar att minska spridning

Det här kan du göra själv:

  • Undvik att åka båt, paddla eller simma genom sjögull. Varje planta som slits upp kan driva iväg och bilda ett nytt bestånd på annan plats.
  • Slå inte sjögull! Kontakta i stället kommunen eller Mälarens vattenvårdsförbund för rådgivning om du har sjögull vid din brygga: malaren.org/sjogull
  • Rapportera in nya fynd av sjögull via invasivaarter.nu
  • Sprid kunskap om sjögull till andra som vistas på sjön
  • Det kan finnas bekämpningsramar att låna till sin fastighet, kontakta julia.londaljonsson@kungsor.se vid intresse


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: