Publicerad

Snart gjuts betongplattan för nya förskolan Paletten

Under 2022 kommer en ny förskola stå klar i centrala Kungsör. Just nu pågår armeringsarbeten inför gjutning av betongplattan som är planerad till vecka 25. Cirka 300m³ betong går åt till plattan som är ca 1400m² stor.

I centrala Kungsör, vid Kinnekulle pågår bygget av den nya förskolan Paletten. Projektet är i produktionsfas och parallellt pågår även sista detaljprojekteringen av främst installationer. Under sommaren, veckorna 27–28 kommer stommen att resas och innan bygget tar semester kring vecka 29 ska även taket vara på plats.

Armeringsarbeten pågår inför gjutning av betongplattan.

Bättre förskolemiljö och utrymme för boende

Förskolan Paletten blir en enplansbyggnad i vinkel med stora utomhusytor. Den nya förskolan kommer ha plats för cirka 108 barn. Det innebär inte fler förskoleplatser i Kungsör, eftersom förskolorna Västergårdarna och Kungsladugården ersätts. Däremot innebär det en kvalitetshöjning med en nybyggd och modern förskola anpassad för verksamheten.

Planen är att byggnaden ska stå klar maj 2022. Därefter ska utemiljö, lekytor och vägar anordnas. Färdigställande av hela projektet beräknas till hösten 2022.

Den nya förskolan kommer att likna den på bilden.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: