Publicerad

Långsiktig satsning på Kungsörs friluftsområden

För att möta upp allmänhetens ökande friluftsintresse så satsar kommunen långsiktigt på Kungsörs friluftsområden, spår och leder.

Naturen är till för alla och just nu är den extra viktig för många. Den ger oss möjlighet till återhämtning, bättre hälsa och tillfälle att umgås utomhus. Vistelse i naturen är bra för människors välbefinnande och hälsa och tack vare allemansrätten är det också enkelt att vistas i naturen.

Kommunalråd Mikael Peterson (S) berättar:
- Kungsör har mycket god tillgång på spår och leder i vår vackra natur. Det är viktigt att vi upprätthåller kvaliteten och därför vill vi satsa långsiktigt. Vi vill skapa god tillgänglighet samt få till eventuella nya grillplatser, som vi ser används mycket frekvent idag. Kungsörs friluftsliv är en stor attraktionskraft för vår kommun idag och ger stora möjligheter till god hälsa. Det är ett växande intresse som vi försöker att tillgodose och sista året har detta märkts extra tydligt i och med pandemin i Sverige och övriga världen, säger Mikael Peterson (S), kommunalråd.

Nybyggt vindskydd med bänkar runt grillplats, i skogen vid Lockmora.

Nytt vindskydd i Lockmora.

Satsningar runt om i kommunen

Att satsa på friluftsliv och naturvård går hand i hand och flera projekt har nyligen genomförts eller pågår runt om i kommunen, bland annat följande:

 • Broar och andra träkonstruktioner längs Kungsörsleden såsom trappor och bänkar har rustats under 2020 och 2021.
 • Fler ledmarkeringar har satts upp längs Kungsörsleden.
 • En grillplats har rustats vid närheten av stenbron.
 • Grillplatser i Lockmora har fått nya bänkar.
 • Stättorna till Gersillahagen har bytts ut mot självstängande grindar.
 • En röjning har gjorts vid St Olofs källa
 • Ny grillplats till Stengärdet
 • Nytt vindskydd i Lockmora

På gång:

 • Upprustning av vindskydd och grillplats på Slottsholmen
 • Ved kommer att köras ut till vissa av våra grillplatser under sommaren
 • Ny, uppdaterad ledkarta till Kungsörsleden
 • Nya informationsskyltar till Kungsörsleden
 • Fler markeringar längs ridleden

…och mer planeras framöver!

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: