Tanka bilen i Kungsör

Sedan urminnes tider har människan haft behov av att transportera sig och att frakta varor. Idag är våra transporter många och ofta långväga. Hur vi väljer att förflytta oss spelar en stor roll för framtida generationers möjlighet till en bra miljö.

Miljöfordon och alternativa drivmedel

En miljöbil drivs med el, etanol, biogas, eller andra förnybara, icke fossila drivmedel. Det betyder att de ingår i ett kretslopp och ger betydligt lägre koldioxidutsläpp. Avgaserna är renare jämfört med bensin och diesel. Även extremt bränslesnåla bensin- och dieseldrivna bilar, samt hybrider räknas på vissa håll till miljöbilarnas skara.

Drivmedel i Kungsör

I Kungsör finns möjlighet till att tanka etanol och en laddningsstation för elbilar. Kommunen har ännu inga biogaspumpar.

OK/Q8: Bensin, diesel och etanol.

Q-star: Bensin och diesel

Preem: Bensin och diesel

Parkering Tessingatan: El

Möjlighet att tanka biogas finns i grannkommunerna Köping och Eskilstuna.

Biogas

Biogas klassas som ett av de renaste drivmedlen för fordon. Framförallt ger den ingen nettoökning av koldioxid till atmosfären. Biogas är ett förnybart drivmedel som framställs genom rötning av slam från reningsverk, avfall från livsmedelsindustri eller sorterat hushållsavfall. Koldioxidutsläppen är mycket låga jämfört med andra alternativ och även hälsopåverkan minskar kraftigt vid biogasdrift.

Etanol

Etanol, eller sprit i vardagligt tal, är ett icke fossilt motorbränsle. Miljöfördelarna är att det kan utvinnas ur förnyelsebara källor, det går att framställa av lokala råvaror och det anses ha en lägre klimatpåverkan än bensin och diesel pga. att det släpper ut mindre växthusgaser vid förbränningen.

Kungsörs kommun har en bilpool där samtliga fordon körs på etanol.

Helt eller delvis eldrivna bilar

I en hybridbil kombineras en förbränningsmotor med en eller flera elmotorer. Elmotorn ger ett krafttillskott när det behövs och kan i vissa modeller även användas för att driva bilen i lägre hastigheter. Bränsleförbrukningen blir lägre eftersom förbränningsmotorn kan vara mindre och användas mer optimalt. Föraren behöver inte tänka på vilken motor som ska användas, omkopplingen sker automatiskt. Energin till elmotorn hämtas från batterier som laddas av förbränningsmotorn och vid inbromsningar. Besparingen blir som störst i stadstrafik med många starter och stopp, eftersom en del av bromsenergin kan återvinnas och eftersom förbrännings-motorn automatiskt stängs av vid längre stopp.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 13 februari 2018

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: