Publicerad

Runnavägens avstängning 1 juni

Som vi tidigare meddelat att Runnavägen ska vara avstängd mellan Birkagatan och Ynglingagatan för en reparation av vatten- och avloppledningar, har arbetet medfört en större vattenläcka som är svår att lokalisera.

Läcksökning pågår och det är i nuläget svårt att med säkerhet se i vilken omfattning och utbredning eventuella avbrott eller störningar i vattenleveransen kommer att vara. Arbetet kommer att pågå tills vattenläckan är hittad och reparerad.

Om du har möjlighet, tappa upp vatten (dricksvatten, matlagning, toalett).

När vattnet kommer tillbaka, kan missfärgat vatten och tryckförändringar förekomma. Missfärgningen är inte farlig, men var försiktig med tvätt av kläder. Spola kallvatten tills vattnet är helt klart.

Följ väganvisning eller välj annan väg.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: