Publicerad

240 kilo skräp plockades i och kring Runnabäcken

Tack till alla som deltog under skräpplockarkvällen på Världsmiljöveckan. Totalt rensades Runnabäcken från 240 kilo skräp.

Skräpplockarkväll Runnabäcken nedskräpning foto Jesper Söderberg

Foto: Jesper Söderberg

Under förra veckan pågick Världsmiljöveckan i kommunen. En av aktiviteterna som arrangerades var en städning av Runnabäcken och dess omgivningar mellan Arbogaåns mynning och Gersilla. Vattendraget genomsöktes av företagaren Jesper Söderberg som fick upp gammalt skrot och plast. På kvällen den 3 juni deltog även 18 frivilliga genom att plocka skräp på land intill bäcken.


Skräpplockarkväll Runnabäcken nedskräpning foto Jesper Söderberg

Resultatet: En bäck utan plast

Mycket av det skräp som hittades både i vatten och på land bestod av plast, framför allt plastpåsar och vardagsplaster som omslag till mat. Med stor sannolikhet är det skräp som har blåst dit. Först hamnar det i bäcken, sedan färdas det till Arbogaån och vidare till Mälaren där det på sikt förvandlas till mikroplaster.

Närmare E20 hittades en del metaller i form av oljetunna, stege och byggnadsmaterial. Detta har troligen dumpats i bäcken men för länge sedan. Också två barncyklar hittades vid bäcken.

Sammantaget hittades 240 kilo skräp inom detta begränsade område.

Skräpplockarkväll Runnabäcken nedskräpning foto Jesper Söderberg

Jesper Söderberg anlitades för att plocka skräp i själva vattendraget. Han fick bland annat upp metallskrot och 1400 liter plast.

Skräpplockarkväll Runnabäcken nedskräpning foto Jesper Söderberg

Tack alla frivilliga som plockade skräp!

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här