Publicerad

Asfaltering av gator, gång- och cykelvägar

Just nu pågår arbetet med nybeläggning av asfalt på våra gator och gång- och cykelvägar, som tidigare rapporterats om. Arbetet pågår succesivt och beräknas vara klart före midsommar. Här kan du se aktuell status med planerade starttider, vilka kan komma att ändras beroende på vädret.

Asfalteringen av gatorna är klara. Återstående arbete med anslutningar från till exempel övergångsställen, gång- och cykelvägar och anslutande gator i aktuella områden kvarstår.

Berörda områden på gator

 • Torsgatan
 • Storgatan
 • Kaplansgatan
 • Infarten vid OK/Q8

Berörda gång- och cykelbanor

 • utmed Malmbergavägen
 • utmed Södra Kyrkogatan

Berörda anläggningsprojekt för nybeläggning av asfalt

 • Torsgatan/Ulvesund
 • Torsgatan etapp 2
 • Granlidsvägen - asfaltsgrund (grund inför toppbeläggning)
 • Skäggdoppingvägen - toppbeläggning asfalt

Under samma tid kommer det att vara begränsad framkomlighet, både på gator och för gång- och cykeltrafikanter. Vid aktuella områden kommer hänvisning av trafik och gångtrafikanter att regleras av trafikvakt.

 • Röd markering = gata
 • Orange markering = gång- och cykelvägar

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: