Tanka bilen i Kungsör

Sedan urminnes tider har människan haft behov av att transportera sig och att frakta varor. Idag är våra transporter många och ofta långväga. Hur vi väljer att förflytta oss spelar en stor roll för framtida generationers möjlighet till en bra miljö.

Miljöfordon och alternativa drivmedel

En miljöbil drivs med el, etanol, biogas, eller andra förnybara, icke fossila drivmedel. Det betyder att de ingår i ett kretslopp och ger betydligt lägre koldioxidutsläpp. Avgaserna är renare jämfört med bensin och diesel. Även extremt bränslesnåla bensin- och dieseldrivna bilar, samt hybrider räknas på vissa håll till miljöbilarnas skara.

Drivmedel i Kungsör

I Kungsör finns möjlighet till att tanka etanol och en laddningsstation för elbilar. Kommunen har ännu inga biogaspumpar.

OK/Q8: Bensin, diesel och etanol.

Q-star: Bensin, diesel, HVO och AdBlue

Preem: Bensin och diesel

Parkering Tessingatan: El

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här