Publicerad

Halvvägs med VA-ledningen mellan Kungsör och Valskog

Projektet med ny VA-ledning mellan Kungsör och Valskog har nu kommit halvvägs. Anläggningen beräknas vara helt klar och i drift under 2022.

I dagsläget är schaktarbetet pausat med hänsyn till passering av fågelskyddsområde. Arbetet återupptas efter sommaren när det återigen lämpar sig att gräva i området. Just nu utförs projektering och arbete med tekniska lösningar i projektet.

Arbetet med att ansluta Valskog till Kungsörs VA-nät påbörjades i februari 2020. Totalt ska 1,2 mil VA-ledning dras mellan Kungsör och Valskog.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: