Publicerad

Parkslide bekämpas vid Torsgatan

Ett område under kraftledningen vid Torsgatan ska täckas med markduk, för att bekämpa den invasiva växten parkslide.

Parkslide bekämpas vid Torsgatan

Innan duken läggs på jämnas marken till.

Just nu pågår ett arbete under kraftledningen vid Torsgatan för att täcka ett bestånd av den invasiva växten parkslide.

Så går det till

Kommunen fick förra året kännedom om att det växte ett stort bestånd av parkslide på åkerholmen under kraftledningen. Detaljplaneplanering pågår för området vilket gör det extra viktigt att undvika att parkslide sprids till ytor som sedan eventuellt ska bebyggas.

I höstas jämnades marken till med jordmassor eftersom det var mycket sten och ojämnheter. Nu har det blivit dags för nästa steg, vilket är att lägga en speciell markduk som ska vara garanterad mot parkslide. Ytterligare ett lager jord påförs över duken och sedan sås gräs.

Parkslide är en invasiv växt som är oerhört svår att bli av med.

Vad händer sen?

Parkslide är svår att utrota eftersom rötterna går ned till fyra meters djup och kan överleva i uppåt 20 år. Det är framför allt viktigt att inte gräva i eller i närheten av parkslide eftersom varje liten rotdel kan bilda nya plantor. Ytor som täcks med markduk måste sedan lämnas ifred från grävning under lång tid framöver.

Det växer även parkslide längs med åkerkanten angränsande till fastigheter längs Torsgatan. Dessa bestånd klipps under sommaren men kommer inte att täckas i nuläget.

Om du upptäcker parkslide

Det är viktigt att känna till var det växer parkslide för att undvika att sprida växten. Om du upptäcker ett bestånd ska du rapportera in det via tjänsten invasivaarter.nu

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här