Publicerad

Pågående asfaltering av gator, gång- och cykelvägar

Just nu pågår arbetet med nybeläggning av asfalt på våra gator och gång- och cykelvägar, som tidigare rapporterats om. Arbetet pågår succesivt och beräknas vara klart före midsommar. Här kan du se aktuell status med planerade starttider, vilka kan komma att ändras beroende på vädret.

Berörda områden på gator

 • Torsgatan
 • Storgatan - klart
 • Kaplansgatan - klart
 • Infarten vid OK/Q8 - klart

Berörda gång- och cykelbanor

 • utmed Malmbergavägen - klart
 • utmed Södra Kyrkogatan - planerad v 23

Berörda anläggningsprojekt för nybeläggning av asfalt

 • Torsgatan/Ulvesund - etapp 1 klart
 • Torsgatan etapp 2 - planerad v 23
 • Granlidsvägen - asfaltsgrund (grund inför toppbeläggning) - klart
 • Skäggdoppingvägen - toppbeläggning asfalt - klart

Under samma tid kommer det att vara begränsad framkomlighet, både på gator och för gång- och cykeltrafikanter. Vid aktuella områden kommer hänvisning av trafik och gångtrafikanter att regleras av trafikvakt.

 • Röd markering = gata
 • Orange markering = gång- och cykelvägar

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: