Publicerad

Arbetet med VA-ledning mellan Kungsör och Valskog fortsätter med start vecka 9

Arbetet med att ansluta Valskog till Kungsörs VA-nät börjar närma sig slutskedet. Nu är det dags för schaktarbete för inkoppling av dricksvatten från Kungsör mot Valskogs dricksvattennät. Arbetet beräknas pågå mellan vecka 9 och 35.

Fastighetsägare som påverkas under arbetets gång, kommer informeras.

Dricksvatten från Kungsör förväntas kunna distribueras i Valskog under 2023. Precis som hela kommunens VA-nät så kommer det goda dricksvattnet då att komma från Kungsörs vattentäkt.

Avloppsnätet i Valskog är sedan början av februari anslutet till Kungsörs VA-nät. Det lokala reningsverket i Valskog har därmed lagts ned och istället är en ny pumpstation i drift för att leda spillvattnet till Kungsörs reningsverk.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här