Publicerad

VA-ledning mellan Kungsör och Valskog – delvis i drift under hösten

Arbetet med att ansluta Valskog till Kungsörs VA-nät pågår för fullt. Ledningarna har nått fram till Valskogs reningsverk och snart påbörjas inkoppling på Kungsörssidan. Under hösten (oktober/november) beräknas avloppsvatten kunna pumpas till Kungsörs reningsverk. Dricksvatten från Kungsör till Valskog dröjer till 2023.

Dricksvatten från Kungsör förväntas kunna distribueras i Valskog till sommaren 2023, istället för till årsskiftet som tidigare kommunicerats. Den uppdaterade tidsplanen beror bland annat på väntetid för tillstånd för att kunna bygga nya ledningar under järnvägen i Valskog. Därefter påbörjas arbetet med inkoppling av dricksvatten från Kungsör mot Valskogs nuvarande dricksvattennät. Precis som hela kommunens VA-nät så kommer det goda dricksvattnet då att komma från Kungsörs grundvattentäkt.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här