Publicerad

Kungsörsvatten så gott som i Valskog

I februari 2020 påbörjades arbetet med att ansluta Valskog till Kungsörs VA-nät. VA-ledningen från Kungsör närmar sig nu Valskogs nuvarande reningsverk.

Längs sträckan pågår också byggnationer av nya pumpstationer. Arbetet går stadigt framåt och så snart ledningarna når Valskog startas provtryckning och testkörning av pumpstationer.

Förhoppningen är att kunna börja pumpa spillvatten från Valskog till Kungsörs reningsverk till sommaren. I samband med det kommer också det lokala reningsverket i Valskog att läggas ned.

Dricksvatten från Kungsör förväntas kunna distribueras i Valskog före nyår. Precis som hela kommunens VA-nät så kommer det goda dricksvattnet då från Kungsörs grundvattentäkt.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: