Publicerad

Inkoppling av dricksvatten från Kungsör till Valskog

Arbetet med att ansluta Valskog till Kungsörs dricksvattennät närmar sig slutskedet. Innan inkopplingen av dricksvatten från Kungsör kan ske, behöver vattenledningen kontrolleras. Därefter kopplas ledningen ihop med Valskog, vilket kan innebära tillfälliga förändringar i vattnet under processen för boende i Valskog. Målet är att arbetet är klart i april 2024.

Planerad inkoppling av Kungsörsvatten under mars/april

Planen är att kunna koppla in dricksvatten från Kungsör under mars/april. Inför inkopplingen kommer VA-ledningen att genomgå en grundlig provtryckning och vattenprovtagning för att säkerställa kvaliteten. Det är viktigt att notera att vädret, särskilt utetemperaturen, kan påverka tidsplanen.

Tillfälligt missfärgat vatten under inkopplingsprocessen

Inkopplingen kommer att ske under nattetid för att minimera störningar och inkluderar tömning av befintligt vatten och påfyllning med nytt vatten från Kungsör. Under inkopplingsprocessen kan invånarna förvänta sig temporära flödes- och tryckförändringar, vilket kan leda till missfärgat vatten och eventuell luftbildning i ledningarna. Missfärgning är ofarlig, men det rekommenderas att vara försiktig med tvätt under denna period. Eventuella missfärgningar och luft i vattnet försvinner om man spolar kallvatten tills vattnet är helt klart.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: