Publicerad

Anslutning av vattenledning mellan Kungsör och Valskog försenas

Trafikverket har meddelat att det planerade borrarbetet för vattenledningen under järnvägen inte kan genomföras enligt ursprunglig plan. Det påverkar slutdatumet för det pågående VA-projektet för att ansluta Valskog till Kungsörs vattennät. Schaktarbetet inne i Valskogs samhälle kommer dock att fortgå som planerat under juni-augusti.

Borrningsarbetet för att leda vattenledningen från Kungsör under järnvägen till Valskog försenas. Orsaken är att Trafikverket i dagsläget inte ger ut några tider för A-skydd (avstängt spår), såvida det inte är akuta arbeten. Vattenledningen från Kungsör till Valskog kategoriseras inte som ett akut arbete.

Arbetet inne i Valskog fortsätter enligt plan, med förberedelser för anslutning av huvudvattenledningen från Kungsör. Själva hopkopplingen av vattennätet mellan Kungsör och Valskog kan sedan ske först när det är möjligt att färdigställa passagen av vattenledningen under järnvägen.

Förhoppningen är att dricksvatten från Kungsör ska kunna distribueras i Valskog under slutet av 2023. Avloppsnätet i Valskog är sedan början av februari anslutet till Kungsörs VA-nät.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: