Protokoll från kommunstyrelsen 2024-05-27


Anslag/Bevis

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2024-05-27

Paragrafer

100-116

Anslaget publicerades

 

Anslaget tas ner

2024-06-19

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset Kungsör

Dokument

Sammanträdesprotokoll från Kommunstyrelsen 2024-05-27 Pdf, 259 kB.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: